Józef Tworek – BUG GRANICZNY. Mapa dla kajakarzy

BUG GRANICZNY. Mapa dla kajakarzy

Nakładem Wydawnictwa Multiprof ukazała się mapa turystyczna „BUG GRANICZNY. Szlak kajakowy” w skali 1:100 000. Zawiera: 14 arkuszy na odcinku Gołębie – Dorohusk – Włodawa – Sławatycze – Terespol – Gnojno – Mielnik, wraz z kilometrażem szlaku, numeracją znaków (słupów) granicznych oraz oznaczeniem wybranych, sprawdzonych miejsc etapowych spływów.

Mapę do wydawnictwa opracował Pan Józef Tworek, autor przewodnika „Kajakiem po Bugu”.

Format mapy: 900 x 165 mm (składana w 18-polową harmonijkę o wymiarze po złożeniu: ok. 100 x 165 mm).

ISBN: 978-83-63600-13-6

Mapa dostępna w sprzedaży wysyłkowej i na Allegro od 1 kwietnia 2021 r.

O Autorze:

Autor mapy Józef Tworek turystykę uprawia i upowszechnia od okresu młodzieńczego. Ogromny wpływ na ukształtowanie jego turystycznych i krajoznawczych zainteresowań wywarł okres nauki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie, gdzie miał szczęście być uczniem prof. Kazimierza Janczykowskiego, z którym odbywał wycieczki piesze po regionie. Wędrował po wszystkich polskich grupach górskich. Przemierzył na rajdach i obozach pieszo, rowerem i kajakiem najciekawsze regiony kraju. W 1964 r. wstąpił do PTTK i w ramach jego struktur uzyskał liczne uprawnienia turystyczne, m.in. jest Przodownikiem Turystyki Pieszej (od 2008 r. Honorowy), Instruktorem Krajoznawstwa Polski (od 2020 r. Zasłużony), Przewodnikiem Turystycznym, Przodownikiem Turystki Kajakowej. Wśród wielu zdobytych odznak turystyczno-krajoznawczych posiada Turystyczną Odznakę Kajakową PTTK „ZA WYTRWAŁOŚĆ” i Odznakę Turysty PZK ZWIĄZKOWĄ DIAMENTOWĄ. Przygodę z kajakiem rozpoczął w wieku 17 lat od wędrówki na szlaku wielkich jezior mazurskich. Ma na turystycznym koncie blisko 150 wędrówek kajakiem, z których dużą część poświęcił na poznanie szlaków w regionie.

Od 1981 roku corocznie (z 10-letnią przerwą podczas działalności w Chełmskich Podziemiach Kredowych i Stowarzyszeniu Podziemne Trasy Turystyczne Polski, zakończonej opublikowaniem monografii „Chełmskie Podziemia Kredowe”) konsekwentnie organizuje i angażuje się w obsługę przeważnie wielodniowych spływów na szlaku „Bug graniczny”, na szlakach Roztocza i w Ukrainie. Jako Przewodniczący Komisji Turystyki Kajakowej Zarządu Oddziału PTTK we Włodawie wiele uwagi poświęcił także poznaniu i popularyzacji lewych dopływów Bugu, szczególnie Włodawki z dopływami i innych małych rzek poleskich.

Jest autorem kilkunastu przewodników dla kajakarzy, w tym: „Kajakiem po Bugu”, „Dniestr”, „Bug ukraiński, Rata i Sołokija” „Tanew”, „Wieprz na Roztoczu” oraz innych opracowań związanych z kajakarstwem i turystyką w regionie. Za pracę na rzecz upowszechniania i rozwoju turystyki odznaczony i wyróżniony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką „Zasłużony Działacz Turystyki”, Odznaką „Za zasługi dla turystyki”, Odznaką Honorową „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”, Złotą Honorową Odznaką PTTK.

KUP MAPĘ na Allegro (1 sztuka): https://allegro.pl/oferta/szlak-kajakowy-bug-graniczny-mapa-jozef-tworek-10600847897

KUP MAPĘ na Allegro (pakiet 10 sztuk): https://allegro.pl/oferta/szlak-kajakowy-bug-graniczny-tworek-pakiet-10-szt-10600877629):

Andrzej Wawryniuk – Po obu stronach Bugu. Relacje obrońców Ojczyzny z kampanii wrześniowej 1939 r.

Ze Wstępu: W Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie znajduje się niezwykle interesująca dokumentacja, obrazująca losy wojenne żołnierzy polskich walczących w początkach II wojny światowej na terenie Lubelszczyzny oraz w Brześciu i okolicach. Autorami relacji (z wyjątkiem pierwszej zamieszczonej w publikacji) są oficerowie młodsi – dowódcy najniższego szczebla, walczący na terenie obecnego województwa lubelskiego i pogranicza.

Relacje obrońców Rzeczypospolitej, dotychczas nigdzie niepublikowane, zasługują na szczególne potraktowanie i pieczołowitą analizę. Są nie tylko źródłem wiedzy o przebiegu służby, mobilizacji i działaniach wojennych, ale także często świadectwem heroizmu – czy to ich autorów, czy to podległych im żołnierzy. Odręcznie spisane czekały na opracowanie. Wydobycie ich z pożółkłych tomów akt jest powinnością historyka. Stanowią bowiem bezcenne, nieskażone świadectwo wydarzeń, z upływem lat coraz mniej znanych, chociażby dlatego, że ich bohaterowie odchodzą na wieczną służbę. To między innymi z tego powodu, ale także dla oddania należnych im honorów, powstało niniejsze opracowanie. Niech będzie inspiracją dla podobnych prac, ale przede wszystkim wspomnieniem o tych, którzy w 1939 r., nie bacząc na przeważające siły wroga, brak amunicji a nierzadko i nieudolność kadry dowódczej, walcząc często w rozproszeniu, przelewali krew, wierząc w skuteczność obrony Ojczyzny.

Publikacja zawiera kilkanaście wspomnień. Otwiera je fragment raportu ppłk. Jana Maliszewskiego, dowódcy 35 pułku piechoty. W dalszej części pracy znajdują się relacje żołnierskiej służby: podch. rez. piech. Jerzego Żyłki, por. Bohdana Olszewskiego, ppor. rez. Antoniego Sikiewicza, por. sł. st. Jerzy Słonimskiego, por. rez. Leona Aleksandra Głuchowskiego, por. sł. st. Czesława Suleja, por. sł. st. Zygmunta Sachowicza, ppor. rez. Edmunda Maurycego Goldbruma, kpt. Stanisława Mielcarka, ppor. Pawła Malkiewicza.

Autorów przytaczanych relacji łączy miejsce zamieszkania lub teren działań wojskowych. To obecne Lubelszczyzna i Południowe Podlasie oraz ich najbliższe okolice nadbużańskie, w tym Brześć – obecnie na Białorusi, a w dniu wybuchu II wojny światowej – w województwie poleskim II Rzeczypospolitej.

Opracowanie nie ma podobnych w literaturze dotyczącej pierwszych tygodni II wojny światowej. Jedynie nieliczne zajmują się szczegółowymi przekazami żołnierzy, skupiając się jednak na relacjach oficerów starszych, przedstawiających wydarzenia z pozycji dowódcy batalionu, pułku lub dywizji.

Opisy zamieszczone w opracowaniu są na tyle interesujące, że mogą być doskonałym źródłem dla dalszych badań naukowych. Niewykluczone, że wśród czytelników będą również i tacy, którzy w prezentowanych tekstach odnajdą losy swych przodków. Należy też mieć nadzieję, że dzięki doskonałej narracji, poszczególne fragmenty książki mogą również stanowić ciekawą literaturę faktu dla tych czytelników, którzy interesują się historią wojenną.

Z Zakończenia: (…) Z żołnierskich relacji wyłania się także chaos w koordynacji działań mniejszych jednostek. Liczne są wzmianki o braku jakiejkolwiek łączności na zapleczu frontu, co często prowadziło do nieuniknionej niewoli. Jest przy tym dość ważne, że żaden z autorów przytaczanych przekazów, będących przecież dowódcami, nie wiedział o braku wsparcia dla Polski ze strony zobowiązanych umowami Francji i Anglii. Nie docierały do nich na czas informacje o ataku Armii Czerwonej na Polskę, o grasujących na Kresach Wschodnich bandach, uderzających na mniejsze oddziały i pojedynczych żołnierzy.


Autor: Andrzej Wawryniuk
Tytuł: Po obu stronach Bugu. Relacje obrońców Ojczyzny z kampanii wrześniowej 1939 r.
ISBN 978-83-63600-10-5
Wydawnictwo Multiprof

KUP KSIĄŻKĘ https://allegro.pl/oferta/po-obu-stronach-bugu-andrzej-wawryniuk-10517886394


NOWOŚCI WYDAWNICZE. Podgórze, niegdyś Spas

Podgórze to jedna z najciekawszych miejscowości na obszarze Gminy Chełm, funkcjonująca do okresu międzywojennego pod nazwą Spas. Położona na zachód od miasta Chełm, usytuowana jest na północnym stoku Pagóra Janowskiego, wzniesienia zaliczanego do Pagórów Chełmskich i posiadającego wysokość od 220 do 240 m n.p.m. Od zachodu, północy i wschodu Podgórze graniczy z gruntami miejscowości Henrysin i Janów, należących do Gminy Chełm, natomiast od południa z gruntami miejscowości Wereszcze Duże i Zawadówka, wchodzącymi w skład Gminy Rejowiec – tak rozpoczyna się książka pt. GMINA CHEŁM. PODGÓRZE. Jej autorem jest regionalista i historyk Zbigniew Lubaszewski, a wydawcą oczywiście gmina Chełm. Seria, której kolejne tomiki dotyczyć będą innych miejscowości, ma przybliżać ich bogatą historię i promować piękno terenów gminy. Publikację zdobią archiwalne grafiki oraz współczesne zdjęcia autorstwa Piotra Bakuna, Przemysława Kargula i Pawła Klajnerta.
Zbigniew Lubaszewski znany jest z dbałości o szczegóły, umiejętności wyeksponowania historycznych ciekawostek i trafnej analizy źródeł. Jeśli kolejne tomiki serii będą równie udane, gmina Chełm z czasem skompletuje cenne kompendium wiedzy o swej historii i walorach turystyczno-krajoznawczych.

Zbigniew Lubaszewski
GMINA CHEŁM. PODGÓRZE
Seria: Wpisane w historię – wpisane w krajobraz
ISBN 978-83-956187-3-4
Skład i łamanie: MULTIPROF Krzysztof Kowalczyk.
Nakład w dyspozycji Gminy Chełm.

NOWOŚCI WYDAWNICZE. Czy wiemy wszystko o Kościuszce?

Wydaje się, że losy bohaterów narodowych zbadane są na wylot i trudno o jakiekolwiek nowe ustalenia. Dotyczy to zwłaszcza postaci tak wybitnych, jak przywódca Insurekcji, któremu dr hab. Andrzej Wawryniuk, prof. PWSZ w Chełmie, poświęca książkę pt. Droga do chwały. Młodość i krąg rodzinny Tadeusza Kościuszki. Bazując na źródłach, często nieprzytaczanych w żadnych innych opracowaniach, szuka (i znajduje) odpowiedzi na pytania dotyczące dzieciństwa i młodości bohatera narodów polskiego i amerykańskiego. Jak czytamy we wstępie monografii, koncentruje się ona na życiu bohatera od urodzenia do okresu młodzieńczego, jedynie w kilku przypadkach wykraczając poza tę umowną cezurę. Skąd skupienie na tym okresie? Przede wszystkim – zamiar przedstawienia jak największego zbioru źródeł historycznych, w tym wielu rękopisów Kościuszki. Dokumenty te rozproszone są w wielu archiwach i znaczna ich część nie doczekała się wcześniejszego opracowania. Część tych dokumentów pozwoliła na przykład na rozprawienie się z nieprawdziwą informacją o miejscu urodzenia Tadeusza i definitywne ustalenie czy była to Mereczowszczyzna, czy jednak Siechnowicze, gdyż we wcześniejszym okresie, a więc bliższym prawdy, jako miejsce urodzenia Kościuszki zawsze podawano Siechnowicze (…) Mereczowszczyzna jako miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki pojawiła się dopiero w 1822 r.
Zagrożenie koronawirusem sprawiło, że – przynajmniej na razie – autor zmuszony jest zrezygnować z tradycyjnego spotkania z czytelnikami i osobistego przedstawienia książki. Od czego jednak Internet? Oto bowiem Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie, jako główny organizator, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, a także Centrum Badań Naukowych Instytutu Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego w Siedlcach zapraszają na dyskusję wokół książki Andrzeja Wawryniuka Droga do chwały. Młodość i krąg rodzinny Tadeusza Kościuszki, która odbędzie się 13 lutego 2021 r. o godz. 20.00 na platformie Gmail Meet (meet.google.com/kfi-zfsv-dpw). Patronatem honorowym wydarzenie objęli: ks. bp dr Wiesław Lechowicz – delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej oraz senator prof. dr hab. Józef Zając. Spotkanie otworzy i dyskusję prowadzić będzie prezes Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie mgr inż. Kazimierz Babiarz. Wystąpienia – obok autora książki – przedstawią: dr hab. Adam Ostanek, prof. WAT Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, ks. dr Piotr Jaworski – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, prof. dr inż. Jerzy Bulik – Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie.

O Autorze: Dr hab. Andrzej Antoni Wawryniuk, profesor PWSZ w Chełmie. W latach 2006-2017 profesor w Katedrze Krajoznawstwa i Stosunków Międzynarodowych Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku. Publikuje w polskich, ukraińskich, mołdawskich, litewskich, niemieckich, rosyjskich, kanadyjskich, amerykańskich, rumuńskich i południowoafrykańskich wydawnictwach naukowych. Specjalista szeroko rozumianej tematyki granicy wschodniej II Rzeczypospolitej, stosunków polsko-radzieckich w latach 1944-1952, współpracy polsko-ukraińskiej oraz historii regionu nadbużańskiego. W dorobku naukowym ma ponad 200 publikacji, w tym 35 monografii.

Andrzej Wawryniuk
Droga do chwały. Młodość i krąg rodzinny Tadeusza Kościuszki
ISBN 978-83-956345-6-7
Skład i łamanie: MULTIPROF Krzysztof Kowalczyk.
Nakład w dyspozycji Autora (wyczerpany).