NOWOŚCI WYDAWNICZE. Podgórze, niegdyś Spas

Podgórze to jedna z najciekawszych miejscowości na obszarze Gminy Chełm, funkcjonująca do okresu międzywojennego pod nazwą Spas. Położona na zachód od miasta Chełm, usytuowana jest na północnym stoku Pagóra Janowskiego, wzniesienia zaliczanego do Pagórów Chełmskich i posiadającego wysokość od 220 do 240 m n.p.m. Od zachodu, północy i wschodu Podgórze graniczy z gruntami miejscowości Henrysin i Janów, należących do Gminy Chełm, natomiast od południa z gruntami miejscowości Wereszcze Duże i Zawadówka, wchodzącymi w skład Gminy Rejowiec – tak rozpoczyna się książka pt. GMINA CHEŁM. PODGÓRZE. Jej autorem jest regionalista i historyk Zbigniew Lubaszewski, a wydawcą oczywiście gmina Chełm. Seria, której kolejne tomiki dotyczyć będą innych miejscowości, ma przybliżać ich bogatą historię i promować piękno terenów gminy. Publikację zdobią archiwalne grafiki oraz współczesne zdjęcia autorstwa Piotra Bakuna, Przemysława Kargula i Pawła Klajnerta.
Zbigniew Lubaszewski znany jest z dbałości o szczegóły, umiejętności wyeksponowania historycznych ciekawostek i trafnej analizy źródeł. Jeśli kolejne tomiki serii będą równie udane, gmina Chełm z czasem skompletuje cenne kompendium wiedzy o swej historii i walorach turystyczno-krajoznawczych.

Zbigniew Lubaszewski
GMINA CHEŁM. PODGÓRZE
Seria: Wpisane w historię – wpisane w krajobraz
ISBN 978-83-956187-3-4
Skład i łamanie: MULTIPROF Krzysztof Kowalczyk.
Nakład w dyspozycji Gminy Chełm.